Stabiliteit - appartementen & groepswoningen

De sterk toegenomen aandacht voor geluidsoverlast heeft er toe geleid dat een aantal klassiek toegepaste technieken voorbijgestreefd zijn. Akoestische scheidingen tussen structuren hebben er toe geleid dat er in verhouding dikkere balken en vloerplaten nodig zijn om dezelfde lasten te dragen. Ook de toegenomen eisen qua brandveiligheid stellen hoge eisen aan de draagstructuren van appartementsgebouwen. Deze verschillende eisen combineren in een praktisch werkbare gebouwstructuur is een dienst waarin Artex een jarenlange ervaring kan voorleggen.