Architectuur - woningen

Duurzaam bouwen is een hot topic, dat echter al te vaak wordt vernauwd tot de energetische zin. Duurzaamheid vertaalt zich namelijk ook in concept en vormgeving: vandaag rekening houden met de woonnoden van morgen. We ontwerpen gebouwen die de tijd trotseren op esthetisch, energetisch en praktisch vlak.

Als architect zoeken wij samen met de klant naar een compromis tussen zijn persoonlijke smaak en de ruimtelijke omgeving. Op uitvoeringskwaliteit worden geen compromissen gesloten. Bij het ontwerp wordt een hoge kwaliteit vooropgesteld en tijdens de werfbezoeken wordt gecontroleerd of deze kwaliteit ook door de aannemer wordt nagestreefd.